Please install WordPress SEO by Yoast plugin and enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Arndt’s Affärsnätverk

 

Weeklygrupper

Referensnätverket som skapar affärer genom samarbete och utbildning i försäljning.

Läs mer

 

Chefsträffarna

Här träffas chefer och entreprenörer för frukost, mingel och föreläsningar.

Läs mer

 

Säljdagarna

Ta med dig dina kollegor och kom på vår egen utbildning i försäljning.

Läs mer

 

White label

Starta ditt eget affärsnätverk med struktur och hjälp av professionella handledare..

Läs mer

Nätverken som både utbildar och ökar din försäljning

Arndt’s Affärsnätverk är för dig som har försäljningsansvar. Nätverket startade 2007 och är baserat i Stockholm. Våra medlemmar består av VD, ägare, marknads- och försäljningschefer. Vi är ett branschoberoende nätverk som är till för alla som vill förkovra sig i sin roll som ansvarig för att intäkterna skall in. Vårt primära syfte är att öka intäkterna för alla som är medlemmar genom att vi höjer vår kompetens på en mängd olika områden som alla har med försäljning att göra.

Arndt’s ger dig möjligheten att träffa försäljningsansvariga från andra företag och från andra branscher. Syftet är att få idéer och inspiration som hjälper dig att göra ett ännu bättre arbete.

Efter nästan 30 år som försäljningsansvarig har Mikael Arndt både kunskapen och förståelsen för vad du behöver som ansvarig för företagets försäljning. Vi vill ge dig verktyg för att göra ett ännu bättre jobb och förenkla möjligheterna att utveckla dig själv och din personal.

Vårt existensberättigande för att driva nätverket är att vi har ett ärligt brinnande intresse och stor passion för alla de möjligheter som finns inom försäljning. Vi har även kunskapen att hjälpa alla företag till ökad försäljning för en oftast betydligt mindre summa pengar än någon av våra konkurrenter. Det ingår ett flertal delar inom Arndt´s och du kan läsa mer om dem under respektive sektion ovan.